2008-12-10

二人生活(二)


19220036b23560026a

23560016a

19220011a

19220014a

23560010a

19220021a

19220033a

23560009a

19220015a

19220018a

19220022a

19220009a

23560018a

23560012aMinolta TC-1, Fujifilm Natura Black F1.9

6 則留言:

新鮮人 說...

都係嗰句,
感覺好DRY! =(

好"光"的照片,
很少見你的照咁"光"!

聶秀康 說...

hea 得很...懶洋洋
那個品客薯片超難吃.
我很喜歡先前在 front page黑夜渡輪上的那張.

readandeat 說...

喜歡你那件T恤衫。啱我多啲﹗哈﹗

匿名 說...

唔係同一晚影?....有人換左三件唔同ge衫.

DaNoMaD 說...

果度何解叫二人生活?
青島?

茂斯 說...

新鮮人:
可能部機點測光,測人面,背景又白牆多,所以光了

聶秀康:
已經送給你了,SIZE太小就告訴我.

READANDEAT:
旺角二手店應該還有得賣, 就該你穿!

匿名:
仔細成咁!係分開兩日拍的!

DaNoMaD:
那房子是兩個人住的, 我去搞局而已...